Zum Zoomen nutzen Sie bitte die Tastenkombination Ihres Browsers:

[ctr/cmd/strg] Taste gedrückt halten und die [+] oder [-] Taste drücken

˅ Messe-Übersicht ˅
De beurs voor bouw, industrie, energie en lichttechniek
17.-19. Februari 2021
Messe Dortmund

De economische regio van Noordrijn-Westfalen en de landen van de Benelux

De economische regio van Noordrijn-Westfalen en de landen van de Benelux is veel opzichten uniek: Met 45 miljoen mensen die elk jaar een bruto binnenlands product van ongeveer 1,6 biljoen euro behalen, is deze economische regio een van de sterkste ter wereld.

Voortzetting na 2de wereldoorlog

Al kort na de tweede wereldoorlog werd de nauwe, grensoverschrijdende samenwerking, die werd onderbroken door de oorlog, op vele plaatsen weer voortgezet, waardoor vooral de Duits-Nederlandse betrekkingen een pioniersrol hebben gespeeld voor het wederzijds begrip tussen de volkeren in Europa.

Oprichting EUREGIO 1958

In 1958 werd de EUREGIO Duitsland-Nederland opgericht met als doelstelling om de starre grenzen te overwinnen, zeker op het vlak van economische samenwerking. Vandaag is Nederland de vierde grootste importeur van Duitse goederen wereldwijd. [1]

 


[1] Duits bureau voor de statistiek – Rangorde van de handelspartners van de Bondsrepubliek Duitsland in de buitenlandse handel in het jaar 2017 – Wiesbaden 2018.

Stand boeken